Otok JABUKA

Aplikacija Otok JABUKA podrška je pri brojanju ribe tune u transferu “izlovna mreža-transportni kavez”


Aplikacija Otok JABUKA temelji se na automatskom zbrajanju ulaznih i izlaznih riba koje korisnik sam označi (kroz postupak označavanje)


Partneri i korisnici:


Prilikom velikih transfera riba teško je jednoznačno i precizno izbrojati ukupan broj riba koji je prešao iz mreže izlova u transportni kavez.

Mi imamo rješenje za vas – aplikaciju Otok JABUKA!


Ako ste član posade broda koji vrši izlov, inspektor Ministarstva poljoprivrede ili ICCAT promatrač, vaš broj prebrojene tune iz videa za vrijeme transfera mreža-transportni kavez sada može imati dokumentiranu svaku ribu iz vaše procjene.

U svakom trenutku brojanja moguće je objektivno i dokazivo prezentirati i usporediti rezultate vašeg brojanja tune.

Aplikacija Otok JABUKA radi offline


Aplikacija Otok JABUKA nudi mogućnost raznog manevriranja kroz video-materijal poput:

• vraćanja na bilo koji dio videa;

• preskakanja dijelova gdje nema ribe;

• dodatnog označavanja i brisanja označene ribe.

Rezultati se automatski spremaju i mogu se uspoređivati podaci između različitih korisnika kroz tablice/histograme• Aplikacija Otok JABUKA slična je softverskim rješenjima za biometriju ribe ali je prilagođena za brže i preciznije brojanje ribe

• Vrijeme potrebno za obradu videa ovisi o vremenu trajanja videa, količini ribe u transferu i iskustvu korisnika

Jednostavno i intuitivno korištenje aplikacije uz mogućnost prilagodbe prikaza za svakog korisnika


Svaki transfer tune pri izlovu iz prirodnog staništa u ribogojilišne kaveze broje i motre članovi posade, ICCAT-ovi promatrači i inspektori ministarstva RH

Budući da se radi o zaštićenoj vrsti i čiji je izlov reguliran kvotama, precizno brojanje izlovljene ribe predstavlja važnu kariku za sve dionike u marikulturi

Brojanje se odvija na otvorenom moru u Jabučkoj kotlini gdje najčešće nema signala za internet

Aplikacija Otok JABUKA je prilagođena baš tim uvjetima rada kada je potrebno na licu mjesta utvrditi broj izlovljene ribe 

Pitanja i odgovori

Što ako slučajno ugasim aplikaciju tokom brojanja – hoću li izgubiti dosadašnji trud?

Svakim klikom se sve dosadašnje podatke sprema u tablice. Samo pokrenite ponovno aplikaciju i sve do trenutka gašenja je spremljeno. Samo nastavite gdje ste stali.

Što ako se aplikacija ne želi pokrenuti kad mi treba na moru, izbriše se ikona i slično?

Svaki korisnik će dobiti broj licence, i može u 3 koraka ponovno instalirati aplikaciju na istom računalu. Preporuča se čuvati folder za instalaciju na disku. Za instalaciju nije potrebno biti online.

Što ako zaboravim komande i značenja pojedinih tipki?

Pripremili smo vam isprintani i laminirani priručnik u praktičnom formatu koji jednostavno i vizualno objašnjava čemu koja tipka služi.

Cijena, način plaćanja

Plaćanje je jednokratno za licencu s trajanje od 1 godine

Licenca je vezana za jedno računalo.

Licenca je za maksimalno 30 ili 50 videa.

U cijenu je uključeno 2 sata edukacije svakog korisnika online ili grupnog (uživo)

Licenca se aktivira po završetku obuke, tako da sav video-materijal za vrijeme obuke ne ulazi u kvotu licence.

* Garantiramo i 100% povrat novca ukoliko do kraja obuke, koja uključuje i aktiviranje licence, klijent zaključi da mu aplikacija nije potrebna ili korisna